MVO

Ons werkveld schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met selectief slopen, vrijkomende sloopmaterialen, (container)transporten, brandstofgebruik en -besparing en grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid en komen we mens, milieu en onderneming daar waar mogelijk tegemoet.

Wij werken hiertoe samen met MVO Consultants. Het adviesbureau heeft ons in twee jaar begeleid naar het hoogste niveau van de CO₂ Prestatieladder. Een nulmeting in 2014 is het uitgangspunt van onze verduurzamingsslag. Het is de meetlat waarlangs we ons MVO-beleid en doelen jaarlijks leggen. 

Duurzaamheidsverslag MVO

Zoals het recyclen van een percentage van al het vrijgekomen materiaal uit onze sloopwerken, het duurzaam slopen van panden en innoveren om steeds meer afval binnen de keten te hergebruiken. Maar ook ons brandstofgebruik en onze CO₂-uitstoot reduceren, de diversiteit op de werkvloer vergroten en duurzaam inkopen. De resultaten en resterende uitdagingen publiceren we vanaf 2015 elk jaar in een duurzaamheidsjaarverslag rond juli.

Doordat we altijd werken conform nieuwe certificaten is onze kwalitatieve en duurzame bedrijfsvoering ook in de toekomst geborgd. Bovendien tonen we met certificaten aan dat we structureel veilig, gezond en milieubewust werken. Zo beschikken we over de certificeringen: VGM Checklist Aannemers VCA **, SVMS-007, ISO 9001:2015, ISO 14001 en het SIKB-protocol 7001.


CO₂Prestatieladder en duurzaamheid Jan Knijnenburg B.V.

Met dit deel van de Jan Knijnenburg B.V. website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂ Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Jan Knijnenburg B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Jan Knijnenburg B.V. omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: INZICHT
Jan Knijnenburg B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE
Jan Knijnenburg B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE
Jan Knijnenburg B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energiereductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE
Op dit moment is initiatief 1: Nederland CO₂ Neutraal (http://nlco2neutraal.nl). Wilt u meer informatie over de CO₂ Prestatieladder? Dit is te vinden op de website van SKAO (http://www.skao.nl) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Ons certificaat is te bekijken op https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Jan_Knijnenburg_BV 

Initiatief 2: Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD, Home - ZKD

Co2 Beleid 2021_GETJan Knijnenburg 2021Jan Knijnenburg 2021-1Infographic Jan Knijnenburg 2020-1Co2 Beleid getekendInfographic Jan Knijnenburg 2020Communicatiebericht 23-04-2018Communicatiebericht 2018 - 1Communicatiebericht 2018CO2 managementplan 2018CO2-Beleid 2019CO2 reductieplan 2018CO2 reductieplan 20194.A.1_1 Ketenanalyse Dieselgebruik4.A.1_2 Ketenanalyse AfvalCertificaat CO2-bewust Certificaat Niveau 5Communicatiebericht 2019-1Infographic 2019

Contact

Jan Knijnenburg B.V.
Dekkershoek 4
2552 DE Den Haag

T 070 – 440 10 40
info@janknijnenburg.nl