Grondwerk

Aan de basis van elk bouwproject staat grondwerk. Jan Knijnenburg voert alle grondwerkzaamheden uit. Van bodemsanering tot grond afgraven, van grondverzet tot bouwputten ontgraven. Het doel: het creëren van een goede ondergrond.

Jan Knijnenburg kan letterlijk en figuurlijk bergen werk verzetten. Want door ons uitgebreide en moderne machinepark zijn we breed inzetbaar. Zo kunnen we met verschillende grondwerkzaamheden alle terreinen bouwrijp maken. Door het egaliseren van terreinen, het verwijderen en aanbrengen van bestrating, het ontgraven van bouwputten, bodemsanering, grondverzet, het plaatsen van damwanden, het plaatsen en onderhouden van bronnering, het aanbrengen van voorbelastingen, het ophogen en afvoeren van vrijkomende grond en het verdichten van vloeren. Bovendien borgen onze certificaten de uitvoering van landbodemsanering met conventionele middelen. 

Contact

Jan Knijnenburg B.V.
Dekkershoek 4
2552 DE Den Haag

T 070 – 440 10 40
info@janknijnenburg.nl